Home

Rechtsgebieden 

• Civiel recht 

• Bestuursrecht 

Hieronder vallen alle bestuursrechtelijke zaken (rechtsbescherming tegen de overheid) en civiele zaken waarin de kantonrechter competentie heeft (rechtsverhoudingen tot € 25.000,--, arbeidszaken, huurzaken en consumentenkoop transacties). Op beide terreinen is een rijke advies- en proceservaring opgedaan. 

Specialisaties

• Luchtrecht (vergunningen, ontheffingen, bewijzen van bevoegdheid, bevoegdverklaringen, medische verklaringen, rechten van passagiers, instapweigering, vertraging en annulering, incidenten- en ongevallen.

Gerechtelijk luchtvaartdeskundige

Mr. dr. Ronald Schnitker staat geregistreerd als gerechtelijk deskundige op het gebied van Luchtrecht en Luchtvaart ongevallenonderzoek. Op grond van zijn vakmatige deskundigheid kan zijn hulp worden ingeroepen door een rechter, of een eisende of verdedigende partij, om zijn licht over een zaak of een aspect daarvan te laten schijnen. 

De combinatie van zijn vakkundigheid op het gebied van de luchtvaart, zijn juridische kennis, gecombineerd met praktische vliegervaring garanderen een optimale communicatie met de rechter en eventuele andere onderzoeksinstanties.

Raadpleeg het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigenhttp://www.lrgd.nl

___________________________________________________________________

LAATST BINNENGEKOMEN UITSPRAAK

_________________________________________________________________________________

 ZweefvLAPL medische keuringen: nieuwe ontwikkelingen 

Omdat LAPL -vliegers tot voor kort medisch werden gekeurd volgens de klasse 2 -eisen werden zweefvliegers met MF -implantlenzen tot voor kort steevast afgekeurd. ILenT beriep zich op het feit dat de LAPL -criteria te “open” zijn en ze daardoor niet goed konden beoordelen of het veilig was om met een bepaalde aandoening te vliegen. “Ten onrechte”, meende jurist Ronald Schnitker, die gesteund door de Medische Advies Commissie van de KNVvL, voor een van de gedupeerden een procedure voerde. Hij betoogde dat weliswaar voor een privé vliegbewijs PPL een klasse 2 keuring nodig is, maar dat voor zweefvliegen een LAPL(S) Medical voldoende is. Schnitker: “In de Guidance Material (GM) to Part-Med voor EU-klasse 2 keuringen staat expliciet vermeld dat vliegen met multifocale implantlezen niet is toegestaan, maar dit GM is echter niet van toepassing op een LAPL Medical. Bovendien is de GM van part-MED bedoeld als ILenT -richtlijn, het is zeker geen ‘hard law’ dat strikt toegepast dient te worden”. Voorts wees Schnitker op het feit dat de betrokkene als zweefvlieger reeds honderden starts en landingen zonder enig probleem heeft uitgevoerd.

 

Zie ook: LAPL medische keuringen: nieuwe ontwikkelingen

https://www.knvvl.nl/nieuws/lapl-medische-keuringen-nieuwe-ontwikkelingen

9

© R.M. Schnitker 2018